אנרגיה ותשתיות – אגירת אנרגיה בישובים חקלאיים

אנרגיה ותשתיות - אגירת אנרגיה בישובים חקלאיים

04/06/2023

ניתוקי חשמל היזומים שביצעה בתחילת החודש חברת החשמל כתוצאה מהצריכה המוגברת שיצר השרב הכבד, מהווים נורת אזהרה לכך שמדינת ישראל אינה ערוכה לגידול בצריכה על בסיס אנרגיה ומקשה על יזמים ועל ישובים חקלאיים לפתח ולהגדיל את הייצור ללא קידום של מתקני האגירה. מאמרו של עו”ד יניב בירנבאום מפרט את המצב הרגולטורי המשפטי והתכנוני בקידום מתקני אגירה תוך התמקדות בסוגיות שרלוונטיות בעיקר לקיבוצים וישובים חקלאים.