אנרגיה ותשתיות – היטל השבחה בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת

אנרגיה ותשתיות - היטל השבחה בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת

20/02/2022

לקוחות יקרים,

תחום האנרגיה בהתיישבות החקלאית מתפתח ומשתנה בקצב מהיר לאור שינויי רגולציה תדירים שמטרתם להגדיל את ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות ל-%30 עד שנת 2030 ,בהתאם להחלטת הממשלה מחודש יוני 2020.

אנו שמחים להציג בפניכם, מעת לעת, שינויי רגולציה וחידושים בתחום האנרגיה והחשמל, שיש בהם בכדי להשפיע על מיזמים שונים בתחום האנרגיה בהתיישבות החקלאית או שאנו רואים בהם הזדמנויות לייצור רווח.

חוזר זה, עניינו חובת תשלום או פטור מתשלום היטל השבחה בפרויקטים שונים של אנרגיה מתחדשת.

חוק התכנון והבניה קובע פטור מתשלום היטל השבחה למתקנים פוטו וולטאים על גגות לצריכה עצמית ובהיקף שאינו עולה על 000,7 מ”ר, מתקנים על גבי בריכות דגים, מאגרי קולחין ומאגרי מים, ולמתקנים על גבי דרכים, בשטחים כלואים בין מחלפים ומעל חניות.

בקרקעות חקלאיות תחת חוזה משבצת בהם שונה הייעוד מיעוד חקלאי לטובת ייעוד המאפשר הקמת מתקן )אגירה, מתקנים פוטו וולטאים קרקעיים) כנגד ביצוע עסקה אל מול רמ”י חל הסדר מיוחד ולפיו רמ”י מחויבת בתשלום חלף היטל השבחה לועדה המקומית לתכנון ובניה והישוב אינו מחויב בתשלום היטל השבחה.

נמשיך לעדכנכם ונשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בעניין.