אנרגיה ותשתיות – הליך תחרותי מספר 1 אגירה במתח עליון

אנרגיה ותשתיות - מכרז אגירה במתח עליון

05/11/2023

לצד ימי הלחימה הקשים והמציאות המורכבת, מליאת רשות החשמל אישרה ביום 2.11.2023 את ההליך התחרותי הראשון למתקני אגירה גדולים (במתח עליון) – הזמנה להציע הצעות להליך תחרותי מס’ 1 לקביעת תעריף זמינות למתקני אגירה המתחברים או המשתלבים ברשת המתח העליון.
המתקנים יוקמו בשלושה אזורים בארץ, ביניהם: איזור הערבה, חבל תקומה (נגב מערבי), והצפון. באזורים אלו קיים גודש ברשת החשמל לצד פוטנציאל משמעותי להקמת מתקני יצור באנרגיה מתחדשת.
ההליך התחרותי המדובר מקודם מזה זמן רב, כאשר עשרות ישובים חקלאיים ויזמים ממתינים בשנתיים האחרונות לפרסומו וכאשר הם חתומים על הסכמי אופציה שונים המקנים ליזמים אופציה לגשת למכרז בשטחיהם של הישובים.
מתקני האגירה מהווים חלק מתכנית פיתוח מקיפה המשלבת פיתוח ייצור (כולל אגירה) הולכה והשנאה במטרה לעמוד ביעדי האנרגיה כפי שהותוו ע”י הממשלה ובמטרה לאפשר הזרמת אנרגיה מתחדשת לאזורי ביקוש.