אנרגיה ותשתיות – תיקון 10 לתמ”א 1 – תמ”א 10/ד/2/10 –  מתקנים פוטו וולטאים

אנרגיה ותשתיות - תיקון 10 לתמ"א 1 - תמ"א 10/ד/2/10 - מתקנים פוטו וולטאים

22/08/2021

לקוחות יקרים,
ביום 8.8.2021 התקבלה החלטת ממשלה מספר 310 במסגרתה אושר תיקון מספר 10 לתמ”א 1 אשר תיקן את
פרק המתקנים הפוטו וולטאים בתמ”א 1 .
החלטת הממשלה לתיקון פרק המתקנים הפוטו וולטאים בתמ”א 1 הינה המשך ישיר להחלטת ממשלה קודמת
מחודש יוני 2020 במסגרתה הוגדר כי היעד הממשלתי לייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות לשנת 2030 יעלה מ- 17%
ל- 30% , תוך ציון השאיפה להכפיל את כמות ייצור החשמל, כאשר ההכפלה תגיע בעיקר ממקורות אנרגיה
מתחדשים ובפרט מהשמש.
ניתוח של משרד האנרגיה ורשות החשמל מראה כי לצורך עמידה ביעד הממשלתי נדרשת תוספת הספק של 12 אלף
מגה-וואט בעשור הקרוב ולשם כך יידרשו שטחים בהיקף של למעלה ממאה אלף דונם. לצורך מימוש היקף
השטחים הנדרש, ידרש שימוש בשטחים קרקעיים המיועדים אך ורק למתקני ייצור ולצד זאת שימוש בשטחים
דואליים בהם ייצור החשמל נלווה לשימוש העיקרי של השטח )גגות, מאגרים ועוד(.
הרצון להביא למימוש יעדי הממשלה לצד כמות השטחים המוגבלת, הוביל לתיקון התמ”א במטרה להסיר חסמים
שונים לצורך קידום פרויקטים שונים בתחום האנרגיה הפוטו וולטאית ובפרט קידום דו שימוש בקרקע במטרה
להביא להקמת מתקנים פוטו וולטאים תוך שמירה על משאב הקרקע המוגבל.
יעדי תיקון 10 לתמ”א 1 הוגדרו כלהלן:
1
. הקמת מתקנים פוטו וולטאים בדו שימוש בהליך של היתר, תוך ייעול השימוש בקרקע וצמצום הקמתם על
הקרקע בשטחים הפתוחים.
2
. קביעת הוראות להוספת שימוש על מתקני אגירה בתכניות מפורטות למתקנים פוטו וולטאים.
3
. קביעת הוראות לשילוב מתקני אגירה בתכניות מפורטות מאושרות למתקנים פוטו וולטאים.
לאור הפניות בעניין מצד לקוחותינו, מצאנו לנכון להציג את השינויים העיקריים בתיקון בפרק האנרגיה בתמ”א 1 .
נמשיך לעדכנכם ונשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בעניין.