אנרגיה ותשתיות  – תיקון פרק 7.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל – מתקן אגירת אנרגיה

אנרגיה ותשתיות - תיקון פרק 7.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל – מתקן אגירת אנרגיה

06/02/2022

לקוחות יקרים,

תחום האנרגיה בהתיישבות החקלאית מתפתח ומשתנה בקצב מהיר לאור שינויי רגולציה תדירים שמטרתם להגדיל את ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות ל-%30 עד שנת 2030 ,בהתאם להחלטת הממשלה מחודש יוני 2020.

אנו שמחים להציג בפניכם, מעת לעת, שינויי רגולציה וחידושים בתחום האנרגיה והחשמל, שיש בהם בכדי להשפיע על מיזמים שונים בתחום האנרגיה בהתיישבות החקלאית או שאנו רואים בהם הזדמנויות לייצור רווח.

חוזר זה, עניינו תיקון פרק 7.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל מיום 2022.1.2 .

התיקון קובע, כי הקצאת קרקע לטובת מתקני אגירת אנרגיה תעשה כנגד ביצוע עסקה עם רמ”י, חתימת חוזה חכירה וכאשר שטח העסקה יופחת במלואו ממכסת שטחי התעסוקה של הישוב (יחס של 1:1 . (

נמשיך לעדכנכם ונשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בעניין.