אנרגיה ותשתיות  – עקרונות למיזם אגרו וולטאי – החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל

אנרגיה ותשתיות - עקרונות למיזם אגרו וולטאי – החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל

29/06/2022

לקוחות יקרים,

תחום האנרגיה בהתיישבות החקלאית מתפתח ומשתנה בקצב מהיר לאור שינויי רגולציה תדירים שמטרתם להגדיל את ייצור ה חשמל מאנרגיות מתחדשות ל- %30 עד שנת 2030 ,בהתאם להחלטת הממשלה מחודש יוני 2020.

אנו שמחים להציג בפניכם, מעת לעת, שינויי רגולציה וחידושים בתחום האנרגיה והחשמל, שיש בהם בכדי להשפיע על מיזמים שונים בתחום האנרגיה בהתיישבות החקלאית או שאנו רואים בהם הזדמנויות לייצור רווח.

חוזר זה, עניינו בהחלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מספר 5292 בנושא “עקרונות למיזם אגרו – וולטאי.

מתקן אגרו וולטאי הינו מתקן דואלי לייצור חשמל סולארי המוקם מעל גידולים חקלאיים ובאופן שיאפשר את המשך הפעילות החקלאית.

ביום 2022.6.22 התקיים דיון בהנהלת הרשות בעניין מיזמים סולאריים, תוך התמקדות במיזמים אגרו וולטאים.

על פי ההחלטה, אשר כפופה לאישור מועצת מקרקעי ישראל, לא יותרו מתקנים אגרו וולטאים במרכז הארץ, תותר מכסה של עד 500 דונם לטובת מיזם אגרו וולטאי, תידרש הסדרת שימושים חורגים/כניסה למתווה הסדרה כתנאי למיזם ותיאכף חובת העיבוד. לצד זאת, יבחן האם מיזם אגרו וולטאי יפחית את מכסת התעסוקה ובאיזה היקף ומה התשלום שידרש עבור הקרקע ע”ח רמ”י. במושבים יותר מתקן סולארי קרקעי ומתקן אגרו וולטאי בהיקף של עד 1 דונם בחלקות א’. מתקן אגרו וולטאי יתאפשר בחלקות א’ גם במרכז הארץ.

נמשיך לעדכנכם ונשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בעניין.