אגודות שיתופיות

אגודות שיתופיות

תחום האגודות השיתופיות הינו ייחודי ומורכב, ומצריך בקיאות ייעודית בהיבטיו השונים.

למשרדנו מומחיות ענפה ורבת שנים בתחום, בליווי וייצוג עשרות אגודות שיתופיות מסוגים שונים בדגש על קיבוצים ומושבים, במהלך החיים השוטף של האגודה, וכן בתהליכים אסטרטגיים ופרויקטים מורכבים. משרדנו בעל נסיון עשיר בייצוג בעסקאות ובניהול סכסוכים, הן בתחום היחסים שבין החבר לבין האגודה והן ביחסים שבין האגודה אל מול צדדים שלישיים.

למשרדנו ניסיון רב בכל הקשור לליווי לקוחות מהמגזר ההתיישבותי אל מול השחקנים המרכזיים בתחום: רשות מקרקעי ישראל בכלל והאגף החקלאי שבו בפרט, ההסתדרות הציונית, מועצות אזוריות, משרד החקלאות, וועדות התכנון והבניה השונות, רשות החשמל, חברת חשמל ועוד.

השותפים במשרדנו משמשים גם כבוררים וכמגשרים בסכסוכים מטעם המוסדות המובילים בתחום האגודות השיתופיות.

 

מעטפת משפטית מקיפה לאגודות שיתופיות

למשרדנו ידע וניסיון רב בליווי אגודות שיתופיות בכל הסוגיות וההיבטים הרלוונטיים, לרבות הקמת אגודות שיתופיות חדשות, ייעוץ לרשויות האגודה, ליווי ההתנהלות השוטפת, ליווי הקהילה באגודות להתיישבות, וכן ליווי עסקי האגודה וטיפול בקרקעות המנוהלות ע”י רשות מקרקעי ישראל.

 

מומחיות רב תחומית – לצד ההתמחות בתחום האגודות השיתופיות, משרדנו מעניק מעטפת משפטית רחבה הכוללת שירותי ליטיגציה ושירותים נוספים. פתרונות אלו מספקים מענה שלם המאופיין בגמישות מחשבתית ומתן פתרונות יצירתיים.

 

בתחום הקהילה, ליווי הליכי שינוי וצמיחה דמוגרפית, משרדנו מעניק ליווי וייעוץ שוטף לרשויות האגודה בכל הנוגע לפעילות היומיומית של האגודה, ובין היתר טיפול בסוגיות הקשורות ביחסי האגודה והחברים, התנהלות מול רשויות המדינה, לרבות רשם האגודות השיתופיות, ליווי פרויקטים מיוחדים כגון תיקוני תקנונים, שינוי אורחות חיים באגודה, שינוי מבנה ארגוני, שיוך נכסים ושיוך דירות לחברי האגודה, וכן הסדרת סוגיות שונות בעניין הערבות ההדדית באגודה (פנסיה, סיעוד, צרכים מיוחדים ועוד) וקליטת חברים לאגודה.

 

בתחום הנדל”ן ההתיישבותי והעסקים, משרדנו מאגד את כל האספקטים החשובים בתחום.

משרדנו בעל נסיון רב בליווי שוטף של האגודה מול רשות מקרקעי ישראל, משרד החקלאות ומוסדות התכנון בכלל התחומים לרבות הליכי שינוי ייעוד, הסדרת שימושי מקרקעין הטעונים הסדרה וקבלת היתרים לשימוש חורג מאת משרד החקלאות

כן מתמחה משרדנו בליווי עסקי האגודה מראשית ייזום העסקה, דרך הליווי המסחרי והמשפטי לגיבוש מתווה ההתקשרות, עריכת ההסכמים ואישור העסקה במוסדות המוסמכים של האגודה. בכלל זה מלווה משרדנו מיזמים תיירותיים, עסקאות נדל”ן מניב, תחנות תדלוק ומתחמים מסחריים, פרויקטים של תשתיות ואנרגיה חלופית, מרכזים לוגיסטיים, מיזמים בתחום החקלאות ועוד.

 

דירוגים

משרדינו מדורג בקביעות בין המשרדים המובילים בארץ בתחום האגודות השיתופיות.

משרדנו דורג ע”י  BdiCode ובדירוג Dun’s 100 כמשרד עלית לשנת 2023 בתחום האגודות השיתופיות.

 

בראש מחלקת ההתיישבות והאגודות השיתופיות עומד עו”ד אביתר קנולר ולצידו עו”ד אורי זליגמן, המנהל את תחום האיגוד השיתופי במשרד.

עו”ד יניב בירנבאום מוביל את תחום הנדל”ן ההתיישבותי, התכנון והבניה והאנרגיה.

עו”ד יסמין אלבז מובילה את תחום הקהילה והצמיחה הדמוגרפית ומרכזת את הליטיגציה בתחום האגודות השיתופיות.

עו”ד מירב מונבז יוסיפיאן מובילה את תחום דיני העבודה ואת תחום הקהילה והצמיחה הדמוגרפית.