אנרגיה ותשתיות

אנרגיה ותשתיות

החלטות הממשלה להגדלת השימוש באנרגיות מתחדשות לצורך ייצור חשמל, לצד פעולות הרגולטורים לעידוד התחרות במשק החשמל, מובילות לשינויים תדירים ברגולציה וליצירת הזדמנויות להקמת מיזמים שונים.

לנוכח המורכבות בתחום זה, נדרשת הבנה רגולטורית ומומחיות ייעודית בהיבטים מסחריים, וקרקעיים. מאחר שחלק ניכר מהפרויקטים מוקמים בקרקעות המוחזקות ע”י ישובים חקלאיים נדרשת בנוסף מומחיות בתחום האגודות השיתופיות, שהינה נדבך מרכזי בעת התקשרות בין יזם לבין קיבוץ או מושב.

משרדנו מעניק מענה שלם למכלול הסוגיות, בדרך לקידום פרויקטים והתקשרויות בתחום האנרגיה המתחדשת ביעילות ובמהירות.

הדרך ליישום יעיל של מיזמי אנרגיה ותשתיות

משרדנו מתמחה בליווי רב-תחומי משלב היזום ועד לשלב הביצוע בתחום האנרגיה והתשתיות:

ליווי משפטי  – אנו מספקים ליווי בכל שלבי ההתקשרות והביצוע לרבות, עריכת הסכמי התקשרות, הסכמי רכישה, אספקה והקמה (EPC) הסכמי תפעול ואחזקה (O&M), הסכמי רכישת חשמל (PPA), הקמת שותפויות ותאגידי פרויקט, וכן ליווי מול רשויות התכנון.  

ליווי רגולטורי – היכרות עם כל השחקנים המרכזיים הקיימים בתחום האנרגיה והתשתיות, לרבות: רשות החשמל, רשות מקרקעי ישראל ומשרד החקלאות. למשרדנו התנהלות ארוכת שנים מול גופי הרגולציה, בהם רשות מקרקעי ישראל וועדות התכנון, וזו מסייעת לנו לפעול לצורך הסרת חסמים ולהגדיל את היתכנות המיזם.

מומחיות אנרגטית – היכרות מעמיקה של ההיבטים השונים בתחום האנרגיה והחשמל ברמה הרגולטורית (רגולציה של עולם החשמל וחוק התכנון והבנייה) לצד מומחיות מסחרית ועסקית בתחום. 

מומחיות באגודות שיתופיות – הכרת המאפיינים הייחודיים של האגודה השיתופית והפרוצדורות המאפיינות אותה מאפשרת לנו ללוות אגודות וגם יזמים, ולהגן על האינטרסים של כל אחד מהצדדים.

בין לקוחותינו

משרדנו מייצג חברות אנרגיה פרטיות וציבוריות מהמובילות בשוק, קיבוצים, מושבים, ישובים וגופי תשתית, בפרויקטים שונים בתחום האנרגיה בכלל, ובתחום האנרגיה המתחדשת בפרט. בשנים האחרונות ליווה משרדנו פרויקטים חדשניים בתחום האנרגיה המתחדשת לרבות מיזמים של טורבינות רוח, מיזמי אגירת אנרגיה (מתח עליון, מתח גבוה ומיקרו גריד), שדות פוטו-וולטאים, מיזמי אספקת חשמל, מתקנים סולאריים משולבי חקלאות, על גבי מאגרי מים, גגות, גדרות ועוד. לצד אלו משרדנו מלווה פרויקטים של תשתיות בתחום הסיבים האופטיים, סלילת כבישים, תאורה ועוד.

דירוגים

המשרד דורג ע”י BdiCode כמשרד מוביל בולט בתחום האנרגיה והתשתיות לשנת 2023.

בראש תחום האנרגיה והתשתיות עומד עו״ד יניב בירנבאום.

לפרטים נוספים: