גישורים ובוררויות

גישורים ובוררויות

ניהול מוצלח של הליכי גישור ובוררות יכול להוביל לפתרון מיטבי של מחלוקות מסוגים שונים, ואף לסייע לקיצור הליכים ולחיסכון בזמן ובהוצאות הצדדים.

ניהול הליכי בוררות וגישור מצריך ידע, ניסיון ויכולת לראות את מכלול השיקולים, המורכבויות והרבדים השונים של המחלוקת העומדת לדיון במסגרת ההליך האלטרנטיבי, ובהתאם מאפשר פתרונות יצירתיים, לרבות כאלו אשר לא ניתן להגיע אליהם בהליך המסורתי, בערכאות המשפטיות.

עורכי הדין במשרדנו ממונים כבוררים וכמגשרים הן על ידי גופים כדוגמת לשכת עורכי הדין, רשם האגודות השיתופיות והתנועה הקיבוצית, והן בהתאם לפניות יזומות של צדדים ובאי כוחם.

חתירה יעילה ליישוב מחלוקות

מחלקת הגישורים והבוררויות במשרדנו חותרת ליישוב אפקטיבי של מחלוקות במגוון רחב של תחומים, בעזרת ידע ומיומנות שנצברו לאורך שנים רבות בניהול הליכים משפטיים, לרבות בדרכים אלטרנטיביות.

הליכי הגישור והבוררות הם חלק מפסיפס הפתרונות המשפטיים המוצעים במשרדינו לרבות שירותי ליטיגציה והתמחות בתחומי הנדל”ן ותכנון ובנייה, משפט ציבורי ומנהלי, רשויות מקומיות, אגודות שיתופיות ועוד. היריעה המשפטית הנרחבת מסייעת להבנת מפת האינטרסים של כל הצדדים, מובילה לקבלת תמונת מצב מלאה ומאפשרת לנו לחתור למציאת פתרון מיטבי בדרכים יצירתיות.

עורכי הדין במחלקה בעלי התמחות ייחודית בניהול הליכים בהם מעורבים אגודות שיתופיות ו/או חברים באגודות. בהתאם לכך יש לנו את הידע וההיכרות עם כלל הסוגיות וההליכים הייחודים בתחום מערכות היחסים בתוך האגודה השיתופית, בינה לבין חבריה ואל מול גורמים שלישיים מחוץ לאגודה. בכלל זה עוסקת המחלקה בהליכים המערבים סוגיות שבין האגודה לחבר, לרבות חברים עוזבים וחברים שפקעה חברותם, התקשרויות מול חברי קיבוץ/מושב ו/או צדדים שלישיים בחוזים שונים, סוגיות הקשורות בהליכי שינוי אורחות חיים, תקנון הקיבוץ, שיוך נכסים ודירות, צמיחה דמוגרפית וקליטה, בניה, פנסיה, סיעוד, צרכים מיוחדים ועוד.

את מחלקת הגישורים והבוררויות במשרדנו מובילים עורכי הדין אורי זליגמן וליאת קינן.