פרו בונו

פרו בונו

אנו מאמינים במעורבות מתמדת ודיאלוג בקהילה ורואים עצמנו כמחויבים לה. במסגרת זו אנו בוחרים להשתמש בידע ובנסיון שלנו בכדי להעניק שירותים משפטיים, ללא עלות, לעמותות ולמטרות נבחרות, במסגרת מעורבות פעילה בקהילה.

המשרד מלווה ומייצג את עמותת “בית הגלגלים”, בית לצעירים ומבוגרים עם מוגבלות פיזית, המהווה מסגרת חברתית וחינוכית.

המשרד מייצג את “עמותת לוטם” אשר מתפעלת ומנהלת חוה חקלאית המותאמת במיוחד לצרכי נוער עם מוגבלויות פיזיות.

המשרד סיפק שירותי ייעוץ משפטי ל”תנועה לחופש המידע” אשר שואפת לקידום שקיפות במוסדות ציבוריים והגברת הפיקוח על פעילותם.

במהלך העשור האחרון המשרד ליווה מספר הליכים משפטיים עקרוניים בהתנדבות מלאה, לרבות בנושאים של אפליה בפעילות משטרתית.