רשויות מקומיות וועדים מקומיים

רשויות מקומיות וועדים מקומיים

הרשות המקומית משפיעה במישרין ובעקיפין על מרבית היבטי החיים של תושביה, ומעצם טבעה, פעילותה מורכבת ומגוונת.

על מנת לסייע לרשות בהתנהלותה השוטפת, חשוב להיעזר באנשי מקצוע המכירים היטב את השפה המוניציפאלית והמורכבויות השונות בפעילותה. למשרדנו ניסיון רב בייצוג רשויות מקומיות מהגדולות בישראל, ובייצוג וועדים מקומיים בישובים שונים, הפועלים על פי סעיף 90 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות).

 

ליווי רשויות מקומיות

הליווי והייצוג המשפטי של הרשויות המקומיות הנמנות על לקוחות משרדנו כולל, בין היתר, ליווי שוטף בהליכים משפטיים מגוונים, בחינת ההיבטים משפטיים/סטטוטוריים, ציבוריים ועסקיים בפעילות הרשות המקומית, ייצוג בהליכים משפטיים ומנהליים בפני הערכאות המוסמכות, יעוץ למחלקת מכרזים ולוועדת מכרזים וייצוגן בערכאות משפטיות וכן ליווי וייעוץ בענייני תכנון ובניה.

 

ליווי וועדים מקומיים

אנו מעניקים ליווי שוטף ויעוץ קבוע לוועדים המקומיים, לרבות השתתפות וייעוץ במסגרת ישיבות ועד וועדות משנה, ליווי ביצועם של פרויקטים שונים וייצוג הוועדים המקומיים בכל הכרוך לתפעול הפרויקט לאחר השלמתו, ייצוג משפטי של ועדים מקומיים בוועדות גבולות וקביעת שטחי שיפוט ועוד.

 

בין  לקוחותינו: עיריית ירושלים, הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים, עיריית תל אביב, עיריית הוד השרון, וועדים מקומיים רבים.