התיישבות ואגודות שיתופיות

משרדנו בעל התמחות מיוחדת בתחום האגודות השיתופיות, ובהתאם מדורג בקביעות כמשרד מוביל בתחום זה בארץ.

מחלקת האגודות השיתופיות במשרדנו מעניקה ייעוץ שוטף וכולל לעשרות אגודות שיתופיות ככלל, ולקיבוצים ומושבים בפרט, ובעיקר, אך לא רק, בתחומים הבאים:

נדל"ן התיישבותי

למשרד מומחיות מיוחדת בתחום המקרקעין ההתיישבותי, לרבות קרקעות פיק"א, קק"ל, הימנותא וכו' המנוהלות ע"י רשות מקרקעי ישראל. המחלקה מלווה את לקוחותיה אל מול השחקנים המרכזיים בתחום – רשות מקרקעי ישראל בכלל והאגף החקלאי שבו בפרט, ההסתדרות הציונית הא"י, מועצות אזוריות/מקומיות, משרד החקלאות, ועדות התכנון והבניה השונות ועוד.

עיקר העשייה המשפטית בתחום זה מתמקדת בפעילויות אלה: ליווי לקוחות בעסקאות יזמות בקרקע, החל מהשלב הראשוני של תכנון העסקה על כל היבטיה, לרבות ובייחוד היבטי מס, יעוץ בדבר מבנה העסקה והמבנה התאגידי הרצוי, היבטי מימון וליווי בניהול המו"מ עם היזמים, דרך ניסוח ההסכמים ומסמכי ההתקשרות הנדרשים ועד להוצאתה אל הפועל, לרבות השגת האישורים הנדרשים לשם כך, בין היתר, אישורי הנושים בעלי השעבודים, ככל שישנם, שינוי יעוד הקרקע, הן מול רשויות התכנון והבניה והן אל מול רשות מקרקעי ישראל וכיוצ"ב. לאורך השנים משרדנו ליווה מיזמים עסקיים לרבות מיזמים תיירותיים (הקמת כפר נופש, בתי מלון, בתי הארחה, צימרים ואטרקציות תיירותיות), עסקאות נדל"ן מניב, תחנות תדלוק ומתחמים מסחריים, פרויקטים של תשתיות ואנרגיה חלופית, כגון אנרגיות סולאריות מסוג פוטו – וולטאי ותרמו סולארית (תחנות כוח, בעיקר), כמו גם אנרגיות רוח – בפרויקטים של טורבינות רוח וכן פרויקטים של "מונה נטו" וכיוצ"ב.

המחלקה מתמחה בליווי לקוחותיה בתהליכי הקמת שכונות קהילתיות בצד הקיבוץ (הרחבה חיצונית), כמו גם הקמת שכונות בנים ו/או חיצוניים בתוך הקו הכחול של הקיבוץ (הרחבה פנימית), תוך ייעוץ וליווי לגבי אופן המבנה הקהילתי המומלץ לשכונה, ההתקשרויות עם היזם והמשא ומתן עם הבנקים בכל מקרה ולגופו של עניין.

כן מתמחה המחלקה בליווי בהתקשרות בהסכמי מתן רשות שימוש בקרקע למטרות שימוש שונות וכן בהסדרתם של שימושים חורגים (תכנונית וקניינית), השקעות, השגת היתרים לשימוש חורג ממשרד החקלאות, ככל שהדבר נדרש עפ"י דין, וכן בסיוע וליווי של מחצבות ומכרות.

המשרד מטפל אף בהיבטי מיסוי מקרקעין של עסקאות, לרבות טיפול בהשגות וייצוג בעררים והינו בעל ניסיון רב בכל הקשור לתכנון ובניה. למשרד נסיון רב בייצוג גופים בעלי זכויות, מהגדולים במדינה, כנגד תוכניות מתאר שונות ופרויקטים נדל"ניים ברמה הארצית, המחוזית והמקומית. בנוסף, המשרד הינו בעל ניסיון בטיפול ברבדים חקלאיים נוספים ומגוונים, לרבות בנושאים הקשורים בחוק המים, שיתופי פעולה חקלאיים בתחומי הגד"ש והמטעים/ פרדסים, רפתות ועוד.

קהילה, ליווי הליכי שינוי וצמיחה דמוגרפית

למשרד מומחיות ענפה ורבת שנים בליווי שוטף של עשרות קיבוצים ומושבים בתחומים רבים ומגוונים, החל מליווי ויעוץ בפעילות היומיומית, כגון התקשרויות מול חברי קיבוץ/מושב ו/או צדדים שלישיים בחוזים שונים, עריכה ואישור תקנונים בתחומים מגוונים, ליווי ויעוץ בהקמת קרנות מילואים ופעילותן השוטפת, ליווי בהתנהלות מול הרשויות, כגון רשם האגודות השיתופיות, מוסדות התנועה וכיו"ב, ודרך ליווי וייעוץ בפרויקטים מיוחדים, כגון שינוי אורחות חיים, תיקון תקנון הקיבוץ, שינוי מבנה ארגוני, שיוך נכסים, שיוך דירות, צמיחה דמוגרפית וקליטה, סיעוד, פנסיה וחינוך וכיוצ"ב.

משרדנו מלווה קיבוצים רבים בגיבוש, ניסוח ואישור הליכי שינוי אורחות חיים, לרבות במתן יעוץ בדבר תיקון תקנון הקיבוץ הסדר השינוי המבוקש ואישורו ע"י הרשויות השונות (אסיפת הקיבוץ, התנועה ורשם האגודות השיתופיות.

המשרד מלווה הליכי שיוך נכסים/אמצעי ייצור במתכונות שונות ומגוונות בקיבוצים ומושבים רבים, מגיבוש עקרונות התהליך, דרך אישור הסדר מפורט, אישורו מול כל הרשויות הנדרשות, לרבות רשויות המס, וכן הפעלתו ויישומו בפועל.

המשרד מתמחה בליווי הליכי שיוך דירות על היבטיהם השונים, מגיבוש העקרונות, דרך אישור הסדר מפורט הכולל טבלאות איזון, כללי השכרה ומכירה, מנגנוני בירור מחלוקות, והכל תוך יצירת קשר להליכי קליטה וצמיחה דמוגרפית, אישור מול הרשויות הנדרשות, לרבות רשות מקרקעי ישראל, רשויות התכנון השונות ורשויות המס, הפעלת השיוך ויישומו בפועל.

בנוסף ובמקביל, עוסק משרדנו בייעוץ וליווי בגיבוש מנגנוני קליטה ויצירת בסיס לצמיחה דמוגרפית, וזאת הן בקיבוצים, שעברו שינוי אורחות חיים, והן בקיבוצים שיתופיים, והכל תוך יצירת מנגנוני קליטה מגוונים אשר יתאימו לרצון הקיבוץ ומטרותיו. במסגרת ליווי כאמור, עוסק משרדנו, בין היתר, גם בליווי ויצירת הפלטפורמה המימונית המתאימה לבניה (עצמית או מרוכזת) של נקלטים חדשים, לרבות התקשרות עם בנקים למשכנתאות, יזמים ועוד.

מומחיות בדיני אגודות שיתופיות

למחלקתנו ידע וניסיון רב בליווי אגודות שיתופיות (על סיווגיה השונים), והיא עוסקת ביומיום גם בתחומים הבאים: רישום אגודות שיתופיות חדשות, טיפול בתיקון תקנוני אגודות, יעוץ לגבי מבנה ארגוני, סיוג אגודות, מיזוג, ביקורת חשבונות, רישום שעבודים, אגרות חוב, משכנתאות, ליווי אגודות המצויות בהליך חקירה או בדיקה, לרבות לעת פירוק האגודה וכן כל נושא הקשור לפירוק אגודה, יעוץ לחברי האגודה ולאגודה בעת שמונה לה מפרק.

כמו כן, אנו מלווים אגודות שיתופיות בהליכי ישוב סכסוכים, בוררויות, עיקול נכסים, הסדרי נושים, הפיכת אגודה לחברה, חלוקת דיווידנדים, טיפול בבעיות חברות באגודה, לרבות בן ממשיך, טיפול בפדיון מניות באגודה, טיפול ויעוץ לרשויות האגודה השונות.

כל הפתרונות המשפטיים שמספקת המחלקה, נוצרים באופן ייעודי עבור כל לקוח, בהתאם לצרכיו. לתהליך בנייתם, קודם תחקיר, המקיף את כל המאפיינים, הצרכים והרצונות של האגודה השיתופית הרלוונטית. הגישה הגמישה והיצרתית, מאפשרת למצוא את הדרך הטובה ביותר לפתרון.

לצד פעילותה המשפטית, יוזמת המחלקה כנסים ארציים ואזוריים ומנהליה משמשים כמרצים במפגשים מקצועיים. בנוסף, המחלקה שותפה מרכזית בכנס התעשייה וההתיישבות, המתקיים מדי שנה.

אביתר קנולר

שותף בכיר, מייסד

עו"ד אביתר קנולר הינו ממייסדי משרד עורכי הדין גילת-קנולר (1995) והוא עומד כיום בראש משרד עורכי דין קנולר ושות'.

אביתר בעל מוניטין כליטיגטור מוביל בכל תחומי ההתדיינות המשפטית וכמומחה בעל שם בתחום המגזר ההתיישבותי. לאביתר נסיון רב וידע מולטי-דיסציפלינארי בתחום המשפט השונים ובעיקרם חדלות פירעון, משפט מסחרי, אגודות שיתופיות, נדל"ן, דיני עבודה ועוד.

אביתר מומחה בייצוג לקוחות בניהול הליכים משפטיים מורכבים בערכאות המשפטיות בערכאות המוסמכות לרבות הליכי בוררות מסחריות וואזרחיות בינלאומיות בארץ ובעולם. אביתר מתמנה מעת לעת כבורר בסכסוכים מסחריים מורכבים.

אביתר הינו בעל ניסיון רב בייצוג תאגידים רב לאומיים, בנקים מקומיים ובינלאומיים, תאגידים במגזר התעשייתי, תאגידים מתחום האנרגיה וכן, גורמים פרטיים בתהליכי משא ומתן וליווי משפטי בגיבוש וביישום עסקאות מסחריות בעולם ובכלל זה בארה"ב, סין, אירופה, מדינות אפריקה ועוד.

בעבר שימש אביתר עוזר פרלמנטרי ליאיר צבן, ובמקביל  ניהל פרויקטים מיוחדים במועצה לשלום הילד ואף שימש כמרצה באגודה לזכויות האזרח. משנת 2000 ועד היום משמש אביתר כחבר הנהלה בעמותת לוטם העוסקת בטיפול בילדים בעלי מוגבלויות. משנת 2014 ועד היום אביתר מייצג בהתנדבות את התנועה לחופש המידע. אביתר כיהן כיו"ר ועד בתי המשפט של מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין וכיום הינו יו"ר המדרשה להשתלמויות עורכי דין של לשכת עורכי הדין. אביתר מרצה בימי עיון וכנסים של לשכת עוה"ד ומוזמן לעיתים תכופות להרצות בפני גופים נוספים.

בוגר תואר ראשון (LLB) משנת 1991 בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.

  אורי זליגמן

  עו"ד אורי זליגמן שותף ומנהל מחלקת אגודות שיתופיות וקואופרציה, אורי הצטרף למשרדנו בשנת 2014  בתום 25 שנות כהונה כרשם האגודות השיתופיות.

  אורי מומחה בתחום דיני תאגידים ובמיוחד דיני אגודות שיתופיות לרבות רישום אגודות שיתופיות חדשות, טיפול בתיקון תקנוני אגודות, סיוג אגודות, מיזוג, ביקרות חשבונות, רישום שעבודים, אגרות חוב משכנתאות והעברת שעבודים, יעוץ בתחום קבלת הלוואות ומתן הלוואות, השקעות באגודה שיתופית, קבלת שותפים או משקיעים באגודה, ביצוע חקירות ובדיקות באגודות לרבות ליווי אגודות אשר הרשם החליט לערוך בהם חקירה או בדיקה, פירוק אגודות שיתופיות לרבות כל נושא הקשור לפירוק אגודה, יעוץ לחברי האגודה ולאגודה בעת שמונה לה מפרק. טיפול בביטול רישום אגודה. ישוב סכסוכים, בוררויות, עיקול נכסים, הסדרי נושים, הפיכת אגודה לחברה, חלוקת דיווידנדים, טיפול בבעיות חברות באגודה לרבות בן ממשיך טיפול בפדיון מניות באגודה, טיפול ויעוץ לרשויות האגודה ועד הנהלה, מזכירות, דירקטוריון, ועדת ביקורת, אסיפת מורשים, מועצה ואסיפה כללית, יעוץ בנושאי הרחבה, קיבוץ, מושב שיתופי, מושב, כפר שיתופי, ישוב קהילתי, רישום נחלות, שיוך נכסים, רישום דירות על שם חברים. הקצאת מניות לחברים.

  אורי משמש כמרצה בנושא קואופרציה במסגרות אקדמאיות ובכנסים מקצועיים בארץ.

  במהלך שנות כהונתו כרשם האגודות השיתופיות אורי עמד בראשות משלחות מישראל לכנסים

  בינלאומיים ברחבי העולם בתחום האגודות השיתופיות וקואופרציה.

  השכלה 

  האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למשפטים. LLB

   אוניברסיטת חיפה ,שפה ,ספרות והיסטוריה של עמי האסלם

  שפות 

  עברית, אנגלית, גרמנית, ערבית

   יסמין אלבז

   עו"ד יסמין אלבז הינה שותפה במחלקת האגודות השיתופיות ומרכזת את תחום הליטיגציה במחלקה.

   יסמין הינה בעלת ניסיון רב בליווי משפטי ובייצוג בתחום האגודות השיתופיות בערכאות השונות בבתי המשפט, הליכי בוררות והליכים בפני רשם האגודות השיתופיות. כמו כן, יסמין עוסקת במתן ליווי משפטי שוטף וצמוד לפעילות האגודה השיתופית במגוון תחומים, כגון התקשרויות חוזיות עם צדדים שלישיים, יחסי החברים עם האגודה, ניסוח תקנונים ועריכת תיקונים, ליווי האגודה מול הרשויות המוסמכות השונות, ליווי תהליכי הסדרת זכויות חברים בבתי מגורים בקיבוצים ובמושבים (הליך "שיוך דירות", על סוגיו והיבטיו השונים), ליווי תהליכי שיוך נכסים, ליווי תהליכי צמיחה וקליטת חברים חדשים לאגודות שיתופיות, שינויים מבניים והקמת קרנות מילואים וניהולן השוטף.

   בוגרת תואר ראשון (LLB) בהצטיינות יתרה במשפטים מהמרכז האקדמי למשפט ועסקים רמת-גן.

   הוסמכה כעורכת דין בשנת 2008.

    מירב מונבז יוספיאן

    מירב מונבז- יוספיאן הינה שותפה במחלקת אגודות שיתופיות במשרדנו.

    מירב בעלת נסיון רב בליווי משפטי שוטף לקיבוצים למושבים על תאגידיהם השונים, בהיבטים משפטיים מגוונים ותוך מתן מענה למכלול צרכי המשק/העסקים, הקבילה ובעלי התפקידים.

    מירב מתמחה בדיני אגודות שיתופיות ובמגזר הקיבוצי, לרבות בליווי הליכי שינוי, תהליכי שיוך דירות, ניהול תהליכי קליטה וצמיחה דמוגרפית, התקנת ותיקון תקנונים, הקמת קרנות מילואים, סיעוד, צרכים מיוחדים, הקמת אגודות שיתופיות, חברות וניהולן השוטף, בנייה פרטית ועוד.

    כמו כן למירב נסיון רב שנים בתחום האזרחי- מסחרי והיא מעניקה ליווי שוטף לתאגידים ובפרט לקיבוצים בפעילותם המסחרית והתאגידית השוטפת, החל מיסוד תאגידים, התקשרויות עם צדדי ג' ועריכת הסכמים  לרבות הסכמי קבלן, מכר, שכירות, הרשאה, מתן שירותים, הסכמים סולאריים ועוד.

    בוגרת תואר ראשון במשפטים (LL.B) ותואר ראשון במנהל עסקים (B.A) מהפקולטה למשפטים והפקולטה למנהל עסקים במרכז הבינתחומי הרצליה משנת 2003.

    הוסמכה כעורכת דין בשנת 2004.

     נצר ברטפלד

     נצר ברטפלד היינו עורך דין במחלקת ההתיישבות ואגודות שיתופיות במשרדנו.

      

     תחום עיסוקו כולל, בין היתר, ליווי משפטי של אגודות שיתופיות ותאגידים בכל הערכאות המשפטיות וכן בתהליכי בוררות בתחומי המשפט האזרחי, המסחרי והמנהלי.

     בוגר תואר ראשון LLB  מהפקולטה למשפטים במסלול האקדמי המכללה למנהל, וכן בעל תואר B.A בכלכלה.

     הוסמך כעורך דין בשנת 2017.

     ____
      קרן גת

      עו"ד קרן גת הינה שותפה ומנהלת מחלקות המקרקעין והמעמד האישי במשרדנו.

      קרן  בעלת  ניסיון של כ- 16 שנים בניהול תיקי מקרקעין ומעמד אישי, הן בבית המשפט והן מחוצה לו.

      קרן מעניקה ליווי משפטי שוטף וצמוד ללקוחות שונים החל מהשלב הראשוני של תכנון העסקה על כל היבטיה, רכישת קרקעות, הערכת השלכות המיסוי, ניהול משא ומתן עם גופים מימוניים, קשרים שוטפים עם מתכננים, יועצים, מנהלי פרויקטים, קבלנים, ועד הקמת הפרויקט וחכירתו או מכירתו הסופית. לקרן ניסיון רב בניהול תיקים במעמד אישי, בעריכת הסכמים, צוואות וירושות.

      בוגרת תואר ראשון (LLB) במשפטים מאוניברסיטת תל אביב משנת 2000

      הוסמכה כעורכת דין בשנת 2001.

       ליאת קינן

       עו"ד ליאת קינן הינה שותפה ומנהלת מחלקת הליטיגציה במשרדנו.

       ליאת בעלת מומחיות וניסיון רב שנים בניהול תיקי ליטיגציה מורכבים וסבוכים בתחומי המשפט האזרחי- מסחרי וייצוג תאגידים ויחידים בפני כלל הערכאות ובתי המשפט בישראל, לרבות בית המשפט העליון וכן הליכי בוררות וגישור.

       ליאת הינה בעלת מומחיות בייצוג בהליכי ליטיגציה בכלל תחומי המשפט המסחרי והאזרחי ובפרט בתחומי דיני החברות, החוזים, המכרזים, מקרקעין, קנין רוחני ולשון הרע.

       בוגרת תואר ראשון (LLB) במשפטים ותואר שני (LLM) בהצטיינות במשפט מסחרי שניהם מהפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב.

       הוסכמה כעורכת דין בשנת 2002.

        יריב שי ישינובסקי

        עו"ד יריב שי ישינובסקי שותף ומנהל מחלקת חדלות הפירעון והסדרי החוב במשרדנו.

        יריב הינו בעל ניסיון רב בניהול הליכי חדלות פירעון והסדר חוב, הן מתקופת עבודתו בכונס הרשמי והן מעבודתו במשך 9 השנים האחרונות בתחום הפרטי.

        יריב מתמחה בכל קשת התחומים של הליכי חדלות פירעון, ובכלל זה מייצג הן תאגידים בקשיים ובהליכי חדלות פירעון, הן נושים של תאגידים ושל אנשים פרטיים המצויים בהליכי חדלות פירעון והן של פושטי רגל.

        יריב נחשב כמומחה בתחום חדלות הפירעון, ומשמש כבשגרה לבקשת הכונס הרשמי או כיוזמה של בתי המשפט כבעל תפקיד (מפרק, כונס נכסים, נאמן, מנהל מיוחד וכו') בהליכי חדלות פירעון של חברות ושל אנשים פרטיים.

        בוגר תואר ראשון במשפטים  (LLB ) מהאוניברסיטה העברית בירושלים

        הוסמך כעורך דין בשנת 2002.