אורי זליגמן

עו"ד אורי זליגמן שותף ומנהל מחלקת אגודות שיתופיות וקואופרציה, אורי הצטרף למשרדנו בשנת 2014  בתום 25 שנות כהונה כרשם האגודות השיתופיות.

אורי מומחה בתחום דיני תאגידים ובמיוחד דיני אגודות שיתופיות לרבות רישום אגודות שיתופיות חדשות, טיפול בתיקון תקנוני אגודות, סיוג אגודות, מיזוג, ביקרות חשבונות, רישום שעבודים, אגרות חוב משכנתאות והעברת שעבודים, יעוץ בתחום קבלת הלוואות ומתן הלוואות, השקעות באגודה שיתופית, קבלת שותפים או משקיעים באגודה, ביצוע חקירות ובדיקות באגודות לרבות ליווי אגודות אשר הרשם החליט לערוך בהם חקירה או בדיקה, פירוק אגודות שיתופיות לרבות כל נושא הקשור לפירוק אגודה, יעוץ לחברי האגודה ולאגודה בעת שמונה לה מפרק. טיפול בביטול רישום אגודה. ישוב סכסוכים, בוררויות, עיקול נכסים, הסדרי נושים, הפיכת אגודה לחברה, חלוקת דיווידנדים, טיפול בבעיות חברות באגודה לרבות בן ממשיך טיפול בפדיון מניות באגודה, טיפול ויעוץ לרשויות האגודה ועד הנהלה, מזכירות, דירקטוריון, ועדת ביקורת, אסיפת מורשים, מועצה ואסיפה כללית, יעוץ בנושאי הרחבה, קיבוץ, מושב שיתופי, מושב, כפר שיתופי, ישוב קהילתי, רישום נחלות, שיוך נכסים, רישום דירות על שם חברים. הקצאת מניות לחברים.

אורי משמש כמרצה בנושא קואופרציה במסגרות אקדמאיות ובכנסים מקצועיים בארץ.

במהלך שנות כהונתו כרשם האגודות השיתופיות אורי עמד בראשות משלחות מישראל לכנסים

בינלאומיים ברחבי העולם בתחום האגודות השיתופיות וקואופרציה.

השכלה 

האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למשפטים. LLB

 אוניברסיטת חיפה ,שפה ,ספרות והיסטוריה של עמי האסלם

שפות 

עברית, אנגלית, גרמנית, ערבית