פרסומים

פרסומים

אנרגיה ותשתיות - מכרז אגירה במתח עליון

קרא עוד

אנרגיה ותשתיות - אגירת אנרגיה בישובים חקלאיים

קרא עוד

אנרגיה ותשתיות - דו"ח הצוות הבין משרדי למתקנים אגרו וולטאים

קרא עוד

אנרגיה ותשתיות - עקרונות למיזם אגרו וולטאי – החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל

קרא עוד

אנרגיה ותשתיות - דו שימוש בקרקע חקלאית לייצור חשמל פוטו וולטאי (אגרו-וולטאי)

קרא עוד

אנרגיה ותשתיות - היטל השבחה בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת

קרא עוד

אנרגיה ותשתיות - תיקון פרק 7.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל – מתקן אגירת אנרגיה

קרא עוד

אנרגיה ותשתיות - אגירת אנרגיה – היבטים סטטוטוריים ואחרים בפרויקטים של אגירת אנרגיה בישובים חקלאיים

קרא עוד

אנרגיה ותשתיות - תיקון 10 לתמ"א 1 - תמ"א 10/ד/2/10 - מתקנים פוטו וולטאים

קרא עוד